Viac ako 7000 produktov SKLADOM

Odstúpenie od zmluvy

NayFashion

NayFashion.sk


Odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho,

BERGER Capital, s. r. o., časť Odstúpenie od zmluvy, ktoré sú zverejnené na https://www.shopinguj.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/.

2. Na odstúpenie od zmluvy odporúčame využiť tlačivo: Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktoré je potrebné doručiť na adresu predávajúceho :

BERGER Capital, s. r. o.,
Hlavné námestie 23,
936 01 Šahy,

info@shopinguj.skOnline shop

NayFashion.sk

NayFashion