NayFashion

NayFashion.sk


1. Reklamačný poriadok internetového obchodu NayFashion sa riadi Reklamačným poriadkom predávajúceho

BERGER Capital, s. r. o., ktorý je zverejnený na https://www.shopinguj.sk/reklamacny-poriadok/

2. Reklamačný protokol si môžete stiahnúť na tomto odkaze.

3. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese predávajúceho

BERGER Capital, s. r. o.,
Hlavné námestie 23,
936 01 Šahy 

alebo elektronickou poštou na

e-mailovej adrese info@shopinguj.sk
Online shop

NayFashion.sk

NayFashion